Ebru Çeşitleri

1.      Battal: Tek renk veya daha fazla renk homojen olarak, koyu kıvamdan açığa  doğru sırayla serpilerek hazırlanır.2.      Gel-git:  Battal üzerine gül dalı veya biz ile yatay ve dikey veya karşılıklı çapraz gel-git’ler çizilir. Üzerine serpme yapılabilir. Gel-git üzerine battal: Tek yönlü gelgit üzerine sonra battal yapılır.

  • Koyu battal'da renk sırası:  Siyah + Sarı + Kırmızı + yeşil +Mavi

3.      Bülbül yuvası: Renk sırası önemli değil. Birkaç renkle battal yapılır.5-6 cm çapında helezonlar yan yana yapılır. Köşegenlerinde kalan boşluklara da minik helezonlar yapılır. İstenirse üzerine serpme yapılır. Ortadan dışa doğru tek helezon da yapılabilir.

 4.      Tarak: Boya üzerinde enine ve boyuna gelgit yapılır. Tarak, son gel git’e  paralel tutularak çekilir.Gelgit üzerine taraktan önce veya sonra şal yapılabilir. Tarak üzerine bülbül yuvası yapılabilir. Tarak buket: Gelgit üzerine tarak yaptıktan sonra tarak yönünde, geniş tarakla baklava dilimi şeklinde tarama yapılır. Şal veya gelgit üzerine serpme yaparken fırça iyice sıkılmalı, kalan boya da silkerek atılmalıdır. Yüksekten püskürtülmelidir . Üstteki boya alttakinden koyu ise alttaki boyayı kırabilir. Taraklı Ebru: Ebru teknesinin eninden 5mm. küçük tahtalarla, belli aralıklarla dizilmiş toplu iğne, tel veya ince çivi ile hazırlanan taraklar kullanılarak yapılır. Önce Gel-Git Ebrusu oluşturulur, daha sonra Gel-Git enine hazırlandıysa boyuna, boyuna hazırlandıysa enine tarak yardımıyla tarama yapılır. Eğer istenirse üzerine enine ve boyuna (S) harfleri çizilerek taraklı Şal Ebrusu oluşturulur.

5.      Hatip: Zemin battal çok sıkışık olmamalıdır . Tek büyük hatip yapılırken, hatip zeminine çok açılan boya kullanılır.

 6.       Şal Ebrusu: Gel-Git Ebrusu yapıldıktan sonra yine ince bir çubuk yardımıyla enine üç adet, boyuna da iki adet (S) harfi, bunların aralarına da istenildiği gibi kavisler çizilerek hazırlanır.

7.       Somaki(Mermer) Ebrusu: Gel-Git veya Şal Ebrusu üzerine fırça yardımıyla Battal Ebru yapılarak elde edilir.

 8.       Hafif Ebru: Üzerine daha sonra yazı yazmak için oluşturulan, renkleri soluk ve cansız Ebrulardır.
Burada yazı ön plana çıkar.Hazırlanan kitreye su ilave etmek ve boyalara da damlalık yardımıyla öd ve su ilave edilerek oluşturulan malzemeyle yapılır.

9.       Akkase Ebru: Arap zamkı kullanılarak Hafif Ebrunun bazı kısımları kapatılır. Sonra daha koyu bir Ebru yapılır. Arap zamkı sürülen yerler ikinci boyaları almazlar, boş kalan bu yerlere daha sonra yazı veya tezhip yapılabilir.

 10.   Kumlu-Kılçıklı Ebru: Tekne iyice kullanıldıktan sonra dibinde kalan kitreden bu çeşit Ebru yapılır. Kitrenin kirlenmesiyle oluşan mukavemet ve boyadaki su oranının az olmasıyla, teknede boyaların çatlaklar oluşturmasıyla elde edilir.

11.   Yazılı Ebru: Arap zamkıyla yazılan yazıların olduğu kısım boya almaz ve o bölüm boş kalır. Yazılı Ebruyu hem Hat hem de Ebru sanatı ile uğraşan sanatçılar yapmışlardır

12.   Hatip Ebrusu: Zemine, Battal Ebru yapılır, sonra Hatip Ebrusunda kullanılacak renkler seçilir. tekneye boyuna ve enine 4-5 adet eşit aralıklarla boya damlatılır. Burada boyaların çaplarının eşit olmasına dikkat etmek gerekir. Daha sonra üzerlerine çubuk yardımıyla şekil verilir.

13.   Çiçekli Ebrular: Zemine Battal Ebrusu yapılıp üzerine çubuklar yardımıyla lale, gelincik, karanfil, papatya gibi çiçekler yapılarak hazırlanır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !